Wij willen een sportief en gedisciplineerd toernooi organiseren en vragen daarom uw aandacht voor een aantal punten.

 1. Inschrijfformulieren moeten uiterlijk zondag 28 mei 2017 in ons bezit te zijn.
 2. De karateka’s dienen op de hoogte te zijn van bijgevoegd wedstrijdreglement.
 3. Indien blijkt dat verkeerde gegevens zijn verstrekt (gewicht, leeftijd en lengte) volgt onherroepelijk uitsluiting van deelname aan het toernooi.
 4. De deelnemer dient op tijd aanwezig te zijn voor de weging; te laat betekent direct uitsluiting van het toernooi!
 5. Scheidsrechters dienen gekleed te zijn in de door hun organisatie voorgeschreven scheidsrechters kleding.
 6. Coaches worden verwacht in trainingspak(ken).
 7. Coaches dienen het goede voorbeeld te geven aan hun leerlingen. Wangedrag kan leiden tot verwijdering uit het toernooi van de coach, karateka of desbetreffende sportschool.
 8. Het ondertekenen van het “Disclaimer Form” door ouders of wettelijke voogd waarbij men stelt op de hoogte te zijn van bijgevoegd wedstrijdreglement, ontslaat de scheidsrechters en/of organisatoren van elke verantwoordelijkheid.
 9. Het is aan 1 coach toegestaan om een deelnemer bij de wedstrijdmat te begeleiden. Al het andere, niet deelnemende publiek dient op de tribune of achter de afscheiding te blijven.
 10. De deelnemers dienen tijdig aan te treden bij de betreffende Tatami. Indien de deelnemer niet binnen 1 minuut aanwezig is, heeft de tegenstander automatisch gewonnen.
 11. De deelnemers dienen hygiëne in acht te nemen: een schone Gi en schoon protectiemateriaal, schone handen en voeten en kortgeknipte nagels. Dit zal vooraf gecontroleerd worden!
 12. De deelnemer dient zelf zijn protectiemateriaal mee te nemen.
 13. De mouwen moeten afgerold zijn en minimaal 10 cm over de elleboog komen.
 14. Beslissingen van de desbetreffende scheidsrechters zijn bindend en onherroepelijk; zij hebben het recht om een wedstrijd te staken als zij menen dat verder vechten onverantwoord is.

 

Veiligheid van de deelnemers staat voorop !!!!!!